Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Klub Kobiet Kreatywnych Gracja ogłasza nabór do projektu „Rodzina w obliczu niepełnosprawności –jak radzić sobie ze sprawowaniem opieki domowej”. Projekt będzie realizowany od 7 maja 2012 do 23 lipca 2012 r, na terenie gminy Skrzyszów.

Przewiduje on

 • przeprowadzenie w pięciu miejscowościach: Skrzyszów, Ładna, Pogórska Wola, Szynwałd i Łękawica -cyklu spotkań edukacyjnych i warsztatów, których tematem będzie przybliżenie wiedzy na temat prawidłowej opieki nad osobą niepełnosprawną w domu przez domowników i innych członków rodziny.

 

 • utworzenie nieodpłatnej mini wypożyczalni sprzętu ułatwiającego opiekę nad niepełnosprawnym (np. drabinki do podciągania, kule łokciowe i podpachowe, balkoniki, wanienki do mycia głowy w łóżku).

 

 • w ramach zakresu rzeczowego projektu planuje się również wydanie broszury zawierającej najważniejsze informacje i porady związane z opieką domową. Przekazana będzie ona nieodpłatnie uczestnikom projektu, oraz udostępniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, gminnych ośrodkach zdrowia oraz umieszczona na naszej stronie internetowej.

 

Tematyka spotkań edukacyjnych obejmować będzie:

 

 • zagadnienia dotyczące wprowadzenia do fizjologii człowieka w zakresie oddychania, trawienia i wydalania oraz znaczenia zmysłów i ich ważnej funkcji w życiu osoby niepełnosprawnej.

 

 • przybliżona zostanie wiedza na temat czynników fizycznych, psychicznych i społecznych wpływających na utrzymanie i poprawę zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz podstawy dobrej opieki związane z komunikacją z osobą niepełnosprawną oraz rozpoznawanie zakresu wymaganej opieki na podstawie obserwacji niepełnosprawnego.

 

 • omówione będą praktyczne elementy życia codziennego takie jak żywienie, uzupełnianie płynów, kontrola wydalania, podstawowe czynności higieniczne, dobór właściwej odzieży i inne czynniki, których niewłaściwa realizacja spowodowana brakiem fachowej wiedzy stanowić mogą źródło stresu dla rodziny a dla niepełnosprawnego niepotrzebne cierpienie i ból.

 

Spotkania edukacyjne prowadzić będzie osoba z wykształceniem wyższym kierunkowym mgr pedagogiki medycznej z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem praktycznym w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i doświadczeniem w prowadzeniu kursu dla opiekunów osób starszych oraz psycholog. Prowadzenie warsztatów powierzone będzie rehabilitantowi posiadającemu niezbędne doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi.

W toku spotkań planuje się przedstawienie przykładowych harmonogramów dnia w opiece nad niepełnosprawnym w domu, celem rozłożenia obciążenia związanego z opieką na większą liczbę domowników. W ramach projektu zaplanowane zostały spotkania z psychologiem celem wsparcia Beneficjentów na płaszczyźnie psychicznej w wymiarze 1 godziny dla każdej grupy.

W ramach warsztatów przewiduje się pokazy i ćwiczenia praktyczne dla uczestników, z zakresu prawidłowego sposobu ubierania i pomocy w przemieszczaniu osoby niepełnosprawnej oraz podstawowych ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przy pomocy drugiej osoby i drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt przewiduje uczestnictwo około 50 osób –Beneficjentów bezpośrednich (w 5 -ciu grupach średnio po 10 osób każda) sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną. Zakłada się, iż w okresie 11 tygodni realizacji projektu w każdej z pięciu miejscowości dla każdej z grup przeprowadzone zostanie jedno spotkanie edukacyjne 2-godzinne, 1-godzinne spotkanie z psychologiem i jedne warsztaty 2-godzinne, razem 25 godzin, w tym 15 godzin spotkań oraz 10 godzin warsztatów.

Dostęp do projektu dla mieszkańców nie będzie w żaden sposób ograniczany, każdy zainteresowany tematyką będzie mógł w nim nieodpłatnie uczestniczyć, nie mniej jednak skierowany będzie szczególnie do osób dorosłych -członków rodzin osoby niepełnosprawnej, które ze względu na sytuację życiową i rodzinną sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną w swoim najbliższym otoczeniu w rodzinie i w domu. Osiągnięcie celów i rezultatów projektu zmierzone zostanie w formie list obecności uczestników poszczególnych spotkań/warsztatów a także ankiet wypełnianych przez Beneficjentów na zakończenie każdego spotkania/warsztatu. Pośrednimi Beneficjentami projektu będą niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Skrzyszów, nad którymi roztoczono opiekę domową.

 

 

Partnerzy projektu tj.

 

 • Gmina Skrzyszów,

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ładnej,

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy,

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie

 

 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli,

 

 

w ramach wkładu do projektu nieodpłatnie udostępnią pomieszczenia do spotkań i warsztatów.